ნარკოპოლიტიკა შესაცვლელია - არაჰუმანური მოპყრობა
ნარკოპოლიტიკა შესაცვლელია - პოლიციური ზეწოლა
ნარკოპოლიტიკა შესაცვლელია - 33 ტონა შარდი